" />
$nbsp;

X

Thứ bảy, 13/04/2024
  • Hà Thành Ford
  • TVBH: Nguyễn Xuân Tại
  • Điện thoại: 0947.789.368

Lệ phí đăng ký và cấp biển số ô tô sắp thay đổi, có loại xe tăng 40 lần

Sắp tới Thông tư 60 sẽ có hiệu lực, điều chỉnh lệ phí đăng ký và cấp biển xe cơ giới đường bộ, trong đó có các loại xe ô tô.

Thông tư 60/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (gọi tắt là Thông tư 60) được ban hành ngày 7/9/2023 và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 22/10/2023.

 

Lệ phí đăng ký và cấp biển số ô tô sắp thay đổi, có loại xe tăng 40 lần - 1
 

 

Theo Thông tư 60, mức lệ phí đăng ký và cấp biển số xe ô tô có thay đổi mạnh ở khu vực I. Các mức thu lệ phí đăng ký đều được điều chỉnh ở mức độ cao nhất so với ngưỡng quy định trước Thông tư 60. Ví dụ, xe ô tô (trừ xe chở 9 người từ 9 chỗ trở xuống, xe Rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc đăng ký rời) thì đều có mức lệ phí đăng ký và cấp biển số là 500.000 đồng/lần/xe, thay cho mức quy định trước Thông tư 60 là 150.000-500.000 đồng/lần/xe.

Lệ phí đăng ký và cấp biển số ô tô sắp thay đổi, có loại xe tăng 40 lần - 2

Đối với các loại xe, thì Thông tư 60 xếp xe pick up (xe bán tải) vào cùng nhóm với xe ô tô chở người từ 9 người trở xuống và có mức lệ phí đăng ký, cấp biển số là 20 triệu đồng/lần/xe ở khu vực I. Như thế với xe bán tải, mức lệ phí này tăng gấp 40 lần so với mức 500 nghìn đồng như quy định trước Thông tư 60.

Có thể theo dõi mức lệ phí đăng ký và cấp biển số ô tô theo Thông tư 60:

Đơn vị tính: đồng/lần/xe

Số TT Nội dung thu lệ phí: Cấp lần chứng nhận đăng ký kèm theo biển số Khu vực I Khu vực II Khu vực III
1 Xe ô tô, trừ xe ô tô quy định tại điểm 2, điểm 3 mục này 500.000 150.000 150.000
2 Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up) 20.000.000 1.000.000 200.000
3 Rơ moóc, sơ mi rơ moóc đăng ký rời 200.000 150.000 150.000

* Các khu vực quy định tại Thông tư 60 được xác định theo địa giới hành chính, cụ thể như sau:

a) Khu vực I gồm: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm tất cả các quận, huyện trực thuộc thành phố không phân biệt nội thành hay ngoại thành.

b) Khu vực II gồm: Thành phố trực thuộc Trung ương (trừ Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh) bao gồm tất cả các quận, huyện trực thuộc thành phố không phân biệt nội thành hay ngoại thành; thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã bao gồm tất cả các phường, xã thuộc thành phố, thị xã không phân biệt phường nội thành, nội thị hay xã ngoại thành, ngoại thị.

c) Khu vực III gồm: Các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II quy định tại điểm a và điểm b Khoản này.

Nguồn copy

Bình Luận

Bài viết khác

Call Now Button